Ο Γάμος της Σοφίας και του Σπύρου

Ο Γάμος της Σοφίας και του Σπύρου

An amazing couple with a lot of attitude & energy. We had a lot of fun doing their wedding and i hope the did too.

Cheer guys!!

One Response To  “Ο Γάμος της Σοφίας και του Σπύρου”

  • Great job on this one, Stefanos! There are photos in here that would make the Strobist proud. Simply couldn’t be better. I always like your shots of the women’s shoes, and once again the ones here are top notch. Beautiful bride too. You’re doing a nice job for your customers.

Leave A Reply

%d bloggers like this: