Ο Γάμος της Ελένης και του Σταμάτη στην Αίγινα

Ο Γάμος της Ελένης και του Σταμάτη στην Αίγινα

Eleni & Stamatis Aegina Wedding

One Response To  “Ο Γάμος της Ελένης και του Σταμάτη στην Αίγινα”

  • So well done! The quality of your video work is superb and worth everything you are charging for it and much more. As a personal record of such an important day these images are priceless.

Leave A Reply

%d bloggers like this: