Η Βάπτιση του Δημήτρη

Η Βάπτιση του Δημήτρη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά!

2 Responses To  “Η Βάπτιση του Δημήτρη”

  • Dave Hein

    They’re all great… the kids are amazing.

    But the last shot is priceless!

  • admin

    Thanks Dave!

    Yes, both kids at the end where Champs! They gave us amazing shots.

Leave A Reply

%d bloggers like this: